Stichting Parel

Fiscaal nummer                                8147.02.272
Kamer van Koophandel nummer      02088195
Bankrekeningnummer                       NL 13 RABO 0108 2304 81

Postadres:
Hoofdweg 21
9621 AC Slochteren

E-mailadres:
info@stichtingparel.nl

Telefoonnummers voor informatie:

06 10309092   Carmen Kluppel
06 22097444   Margriet Kruit

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:              Carmen Kluppel
Secretaris:             Margriet Kruit
Penningmeester:   Ankie Folkersma